Reggio Emilia Metodu; “Tüm çocukların eşit ve kaliteli bir eğitim alması”  düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Reggio Emilia yaklaşımı çocuklar hem dünyayı hem de kendilerini anlamak ve anlamlandırmaya yönelik cevaplar aramaktadır. Okul öncesi eğitiminde yapılması gereken, çocuklara gelişimlerine destek olacak ve cevap bulmak için gerekli teşvik ortamı sağlayacak düşüncelerinin gelişimine olanak tanımaktır. Reggio Emilia yaklaşımı da bu bakımdan düşünceyi, kişiler arası ilişkileri ve çevreyi harmanlayarak bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır.