İngilizce Hazırlık Eğitimi; Özel Yüksel Anaokulu çocuklarımıza kendi anadilinin dışında başka bir dil kazandırır. Okul öncesinde yabancı dil eğitimi alan çocukların yalnızca sözcük bilgileri değil, telaffuz etme becerileri de gelişir. Çocuğa, ikinci dil ile birlikte yeni ve farklı kültür/dünya bakış açısının, düşünme tarzını kazandırır. Böylece kendi özelliğini, özünü daha etkin ve belirgin şekilde fark etmesi sağlanır. Yabancı dil öğrenmeyi, öğrenme süreçlerini geliştirir.

Robotik Kodlama; Çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar. Problem çözme konusunda farklı çözümleri daha hızlı bir şekilde üretmeyi başarırlar. Bu da çözüm odaklı kişiler olmasını sağlar. Zihinsel olarak sağladığı gelişim sayesinde sadece bu alanda değil, eğitim hayatındaki diğer dersleri de anlamaları kolaylaşır. Bu da okuldaki başarısını etkileyerek, daha başarılı bireyler olmalarını sağlar.

Steam Eğitimi; Fen, mühendislik, teknoloji ve matematik gibi; önemli alanları içerir. Bu dört önemli disiplini bütünleştirerek; özgün, yenilikçi, gerçekçi, işbirliğine dayalı, daha düşünce odaklı ve problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimini sağlar. STEM deneyimleri, çekirdek kavram ve becerilere de dayalı olarak planlanır/sunulur. Çocukların teorilerini keşfetmelerine ve yansıtmalarına yol gösterildiğinde etkili öğrenme deneyimleri oluşturulur.

Akıl Ve Zeka Oyunları; “Akıl ve Zeka Oyunları” uygulandığında çocuklarımızın; üretkenlik, düşünme becerileri, görsel algı, analiz becerisi, dikkat ve hayal gücü, matematiksel zeka gelişimi, refleks gelişimi ve farkındalık yeteneklerini geliştiren bütünleşik bir eğitim sistemidir. Çocuklar “akıl ve zeka oyunları” sayesinde geometri ve matematik kavramlarını öğrenirken grup çalışmaları sayesinde sosyal becerilerini ve iletişim yeteneklerini geliştirirler.

Satranç; Çocuklarımız oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.  Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır: “ Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?” sorusunu kendisine sorar. Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.

Bale- Jimnastik – Modern Dans – Halk Oyunları Dersleri; Dans bedende fiziksel olarak çocuklarımızın kas- iskelet yapısı ve vücut çizgilerinin daha güçlü, zarif ve ince olmasını, çevrelerini ve dünyayı yorumlamayı, soru sormayı, sorgulamayı ve muhakeme kurmayı öğrenmelerini sağlar. Her eğitim yılının sonunda yapılan yılsonu gösterilerimiz ve yıl içi organizasyonlarımızda yer alma, öğrencilerimizin sahne ile erken yaşlarda tanışmasına vesile olmaktadır. Böylece dans öğrencilerimizin prova sürecini, kulis adabını, sahne sırasını beklemeyi ve seyirci karşısına çıkmayı öğretmektedir. Bu onları profesyonelliğe taşıyacak en önemli adımlardan birisidir.

Beden Eğitimi; Spor eğitiminde çocuğumuz bedenini daha iyi tanır. Çocuğunuzun olumlu benlik gelişimini destekler. Küçük ve büyük kas motor gelişimini destekler ve geliştirir. Kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel becerileri geliştirir.  Arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermeyi, yenilgiyi ve başarıyı kabullenmeyi öğretir, hoşgörü ve işbirliği kazandırır. Saldırganlık dürtüsünün olumlu yönde kanalize edilmesini sağlar. Çocuğun kavram gelişimini desteklemek ve yön duyarlılığı kazanması için fırsat yaratır.

Görsel Sanatlar Eğitimi; Amacımız çocuklarımızın ortaya koydukları ile kendine güvenen, katılımcı, sorumluluk sahibi, üretken kişilikler oluşturmaktır. Çocuklarda doğa, tarih, bilim ve teknoloji gibi konulara ilgi oluşturmak veya ilgi duy­dukları alanda deneyim elde etmelerini, sanat yapıtlarını inceleyebilecek ve eleştirebilecek deneyime sahip olmalarını sağ­lamaktır.

Gems Eğitim Programı; Öğrencilerimizin fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemlerine karşı olumlu bir düşünce de bulunmalarını sağlayarak, yer alan öncü kavramları anlamalarını sağlamak, yeni bilgi ve fikirler oluşturmaları ve hayat boyu bu becerileri kullanmalarını desteklemektir. Öğrencilerimizin bağımsız öğrenen, eleştirel düşünebilen, sorgulama, analiz, sentez yapabilen, varsayımlarda bulunabilen, çıkarımda bulunabilen bir bilim insanı gibi çevreyi algılamasını sağlamaktır.