Montessori Eğitim Programı; Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori eğitiminin merkezinde çocuk vardır. Bu yaklaşım çocuğun çevresi ile etkileşime geçmesinden sorumludur. Akademik gelişimi desteklemekle birlikte,  çocukların kendilerine özgü birey olduklarına ve kendi kapasiteleri doğrultusunda öğrendiklerine de odaklanmaktadır. Ayrıca, özgüven inisiyatif, konsantrasyon, düzenlilik, ne istediğini bilme, bağımsızlık, başkalarına olan saygıyı geliştirme bu yaklaşımı nitelemektedir. Bu eğitim programı hem küçük kas gelişimini sağlarken hem de basitten zora, somuttan soyuta öğrenmeyi destekler.

High Scope Metodu; High Scope Piaget’in yapısalcı kuramı temelinde çocuğun etrafındaki nesneler ve insanlarla kendi ilgileri doğrultusunda ilişkiye girerek bilgiyi yapılandırmasını amaçlamaktadır. High Scope’un bir başka önemli hedefi de olumsuz sosyo-ekonomik koşullardan gelen çocukları anahtar deneyimler doğrultusunda yetiştirerek onların ilköğretime kendilerinden daha avantajlı koşullarda yaşayan yaştaşlarıyla eşit koşullarda başlamalarını sağlamaktır.

Waldorf; Rudolf Steiner tarafından geliştirilen yaklaşımın temel amacı, çocuğun tüm gelişim alanlarına odaklanarak eğitim almasıdır. Eğitimin ilk yıllarında oyun ile öğrenme amaçlanmaktadır. Oyun merkezli Waldrof yaklaşımında, belirli etkinlikler ve rutin çerçevesinde farklı yaş gruplarındaki çocukların aynı etkinlik alanlarında eğitim alması sağlanmaktadır. Tüm etkinliklerin yaratıcı yollarla planlanması ve uygulanması amaçlanmıştır. Yoğun bahçe zamanının olduğu programda, çocukların doğa ile iç içe olması, doğa bilinci ve sevgisinin oluşturulması planlanmaktadır.

Reggio Emilia Metodu; “Tüm çocukların eşit ve kaliteli bir eğitim alması”  düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Reggio Emilia yaklaşımı çocuklar hem dünyayı hem de kendilerini anlamak ve anlamlandırmaya yönelik cevaplar aramaktadır. Okul öncesi eğitiminde yapılması gereken, çocuklara gelişimlerine destek olacak ve cevap bulmak için gerekli teşvik ortamı sağlayacak düşüncelerinin gelişimine olanak tanımaktır. Reggio Emilia yaklaşımı da bu bakımdan düşünceyi, kişiler arası ilişkileri ve çevreyi harmanlayarak bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır.