Montessori Eğitim Programı; Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori eğitiminin merkezinde çocuk vardır. Bu yaklaşım çocuğun çevresi ile etkileşime geçmesinden sorumludur. Akademik gelişimi desteklemekle birlikte,  çocukların kendilerine özgü birey olduklarına ve kendi kapasiteleri doğrultusunda öğrendiklerine de odaklanmaktadır. Ayrıca, özgüven inisiyatif, konsantrasyon, düzenlilik, ne istediğini bilme, bağımsızlık, başkalarına olan saygıyı geliştirme bu yaklaşımı nitelemektedir. Bu eğitim programı hem küçük kas gelişimini sağlarken hem de basitten zora, somuttan soyuta öğrenmeyi destekler.