High Scope Metodu; High Scope Piaget’in yapısalcı kuramı temelinde çocuğun etrafındaki nesneler ve insanlarla kendi ilgileri doğrultusunda ilişkiye girerek bilgiyi yapılandırmasını amaçlamaktadır. High Scope’un bir başka önemli hedefi de olumsuz sosyo-ekonomik koşullardan gelen çocukları anahtar deneyimler doğrultusunda yetiştirerek onların ilköğretime kendilerinden daha avantajlı koşullarda yaşayan yaştaşlarıyla eşit koşullarda başlamalarını sağlamaktır.